Utbredte mangler i heftene til forhåndsstemming

Flere av heftene som inneholder partisedler til forhåndsstemming på Posten, har vist seg å mangle flere partier. Over 233.000 nordmenn har allerede gitt sin stemme og kan være rammet.