Lavere vekst i sykefravær og uføretrygding

Sosialministeren er fornøyd med at veksten i sykefraværet har avtatt første halvår, mens NHO-president Finn Bergesen er bekymret over det høye nivået.