RV for usikre veljarar

Viss du ikkje veit kva parti du vil stemma på, og heller ikkje harsærlege formeiningar i politiske spørsmål, er Raud Valallianse (RV)partiet for deg.