Enighet mellom sjømenn og rederi

Det blir ikke streik blant mannskapene på forsyningsskipene til olje— og gassplattformene i Nordsjøen.