Kommunal misnøye med fylkesmenn

Kommunene mener at fylkesmannen er for opptatt av detaljkontroll og sender ut sprikende styringssignaler.