Framveksten av nynazisme oppbrudd med fellesskapet

De nynazistiske strømningene i Norge i dag ville vært utenkelige i 1950 og 1960-årene.