Går over til svinetarmer

Gilde erstatter bruken av alle storfetarmer til pølser med svinetarmer for å fjerne enhver tvil om BSE-smitte.