- Lovbrudd å forkaste stemmer

Ledelsen i Fremskrittspartiet bryter loven dersom den forkaster stemmer på suspenderte medlemmer ved nominasjonen i Oslo, mener Dag Danielsen.