Ungdomsopprør om samboerskap

Norges KFUK og KFUM kommer til å åpne for at samboere får bliledere. Men organisasjonen er dypt splittet etter det renesteungdomsopprøret under samboerdebatten fredag. Noe endelig vedtakble imidlertid ikke fattet på Norges KFUK og KFUMs landsmøte iSogndal i går.