Egen ost for muslimer

Neste uke blir en spesialost tilrettelagt for muslimer lagt ut for salg i norske kolonialforretninger.