- Langt fram til reell likestilling

— Mange tror at like rettigheter fører til like muligheter for begge kjønn. Denne feiloppfatningen er den største faren for likestillingsarbeidet i Norge i dag, sier likestillingsdirektør Long Litt Woon.