Nei-generalen sier ja til moderasjon

Transportarbeiderne og luftfartsfunksjonærene har landets dårligstbetalte heltidsansatte fagforeningsledere. Leder Per Østvold iNorsk Transportarbeiderforbund er kjent som «nei-generalen» fordihan er imot moderasjonslinjen og har bedt medlemmene stemme nei tilforhandlingsresultat ved lønnsoppgjør. Men selv praktiserer Østvoldden moderasjonslinjen han kjemper mot.