Frivillig innsats skal integrere flyktninger

Den frivillige innsatsen må styrkes dersom integreringen av flyktninger i kommunene skal skje raskere og bedre enn i dag.