Kredittilsynet krever ny forklaring på datakollaps

Kredittilsynet mener rapporten de har fått om datakrasjet som harrammet bankkunder over hele landet, ikke er god nok.