Nedgangen i flytrafikken er mye større enn ventet

Nedgangen i flytrafikken i Norge øker mer enn ventet. Det skaperproblemer både for flyselskapene og Luftfartsverket.