Slipper ikke unna reklamen

Et forslag om å gjøre skolen reklamefri kan vise seg å få begrenseteffekt. Barn og unge vil uansett bli eksponert for markedsføringbåde i og utenfor skolegården.