Naturkraft sier ja til gasskraftdialog

Naturkraft er villig til å gå inn i en dialog med regjeringen for å finne gasskraftverksløsninger som hindrer utslipp av CO2 til luft, opplyser informasjonsleder Geir Fuglseth i Naturkraft til NTB.