Kaptein anker Sleipner-dom

Sleipner-kaptein Sverre Johan Hagland anker dommen fra Gulatinglagmannsrett til Høyesterett med begrunnelse i at det er begått ensaksbehandlingsfeil.