Lesebøkene for vanskelige

ABC-bøkene som kom med seksårsreformen kan ha noe av skylden for at dagens niåringer leser dårligere enn før.