Brann i lager med kreosot ved Værnes

Politiet evakuerer 50 boliger etter at det har brutt ut brann i et lager med kreosotimpregnerte tresviller ved Værnes lufthavn i Nord-Trøndelag.