Dekket over «dødens stein» med røde og hvite roser

Et 90-talls russ dekket fredag ettermiddag over en bergknaus vedriksvei 20 med røde og hvite roser.