- Gjenreis fellesskapet!

Kristin Halvorsen har uttalte ambisjoner om å vinne stortingsvalget i 2005.