Forhandler om forlik i Frp-saken

Advokatene forhandler om et forlik i Fremskrittsparti-saken selv om ikke alle de ni utstøtte trekker kjæremålet til lagmannsretten. Tre vil føre saken videre.