Vurderer foreløpig ikke varetekt i Orderud-saken

Foreløpig er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å be om varetekt for noen av de tiltalte i Orderud-saken.