Enige om utvidelsen av EØS-avtalen

Forhandlere fra EFTA-landene og EU er enige om utkast til revidertEØS-avtale som også omfatter fisk, opplyser EU-kilder.