Uenige om opplysninger om metanolpasient

Politiet i Askim står fast på at Sykehuset Østfold til å begynne med ikke oppga identiteten på en metanolpasient da politiet ba om det.