2500 for barnehageplassen

Nyheten om makspris på 2500 kroner per barn i barnehage blir motatt med glede av foreldrene, men møtes med frykt og spørsmål av barnehagene.