Gir honnør til Bondeviks hardkjør

Bent Høie (H) mener det er svært riktig av statsminister Kjell Magne Bondevik å ta et oppgjør med stortingsflertallet på barnehageforliket i vår.