7.klassinger leser dårligere enn før

Elever i 7.klasse leser dårligere enn i 1994. Nærmere 30 prosent avelevene er under bekymringsgrensen, viser en ny undersøkelse.