Bernander opprørt over kulturministeren

Kringkastingssjef John G. Bernander sier han er opprørt over måten kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) har opptrådt på i forhold til sammenslåingene i NRK.