Telenor kutter konsulenter

Telenor høvler vekk konsulenthonorarene fra sine budsjetter. Målet er å redusere utgiftene med mellom 750 millioner og 1 milliard kroner innen utgangen av 2002.