- Forbud mot reklame rettet mot barn bør vurderes

Forbrukerombudet (FO) mener at det bør vurderes å innføre et totalforbud mot reklame rettet mot barn under 12 år.