Skjøt bare en tidel av villreinkvote

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga tillatelse til felling av 1.000 villrein på Hardangervidda i år. Men grunneierne protesterte, og opptellingen viser at det bare ble felt 117 dyr.