Barnehageavtale med fleksibel makspris

Maksimalprisen for barnehageplasser blir utsatt og noe uthulet, menalle de sju partiene bak avtalen er svært fornøyde. Nå skal allesom ønsker det, få barnehageplass.