Dørum heller vann på politibål

Justisminister Odd Einar Dørum (V) har forståelse for uro i politidistriktene etter oppslag om store kutt enkelte steder i landet. Men han presiserer at forslaget ennå ikke er politisk behandlet.