Heimevernssoldater settes på ventelister

Forsvarssjefen foreslår at heimevernssoldater mellom 39 og 44 år skal trekkes ut av aktiv tjeneste. Rogaland Heimevernsdistrikt foreslår i stedet øvelser hvert annet år.