Frikjent for ildspåsettelse må betale erstatning

En bergenskvinne er frifunnet for å ha tent på sitt eget hus, men må betale over 1,4 millioner kroner i erstatning for brannstiftelse til forsikringsselskapet Vesta.