Aktor: -Schiøtz kan få folk til å tro hva som helst

Aktor Olav Helge Thue avviste i sin replikk etter prosedyrene i Orderud-saken advokat Cato Schiøtzs påstand om at gårdstvisten var lavmælt.