Eva Kristin Hansen: Hevder tolkning av regelverket fra 2009 aldri ble kommunisert til politikere med pendlerbolig

I et brev til partiene på Stortinget kritiserer avtroppende stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) stortingsadministrasjonen for manglende informasjon om hvordan regelverket skal tolkes.

Avtroppende stortingspresident Eva Kristin Hansen sendte Stortinget en lengre redegjørelse rett før hun trakk seg fra vervet.
Publisert: Publisert:

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg i dag etter avsløringen om at hun fikk pendlerbolig fra Stortinget i flere år samtidig som eide hus i Ski utenfor Oslo.

I et brev til alle partier på Stortinget forklarer Hansen seg om hva som skjedde. Brevet er sendt til Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug, som har stilt Hansen flere kritiske spørsmål som følge av saken.

Brevet ble torsdag kveld distribuert til alle parlamentariske ledere.

Kritiserer administrasjonen

I regelverket som Hansen har brutt, står det svart på hvitt:
«Stortinget eier et antall leiligheter/hybler, som skal dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget».

Etter Stortingets regelverk plikter alle politikere med fri pendlerbolig å si fra med en gang det skjer endringer i boforholdene. I et årlig rapporteringsskjema alle politikere må fylle ut og signere på, står det:

«Dersom det skjer permanente eller langvarige endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo, må du melde fra skriftlig om dette til Stortingets administrasjon».

Hansen brøt reglene fordi hun bodde i huset i Ski, som er mindre enn fire mil fra Stortinget. Hun hadde dermed ikke rett på pendlerbolig.

Hansen innrømmer i brevet at hun over en lengre periode oppholdt seg i tomannsboligen i Ski, samtidig som hun disponerte gratis bolig fra Stortinget.

Hansen forklarer at hun trodde at hun hadde krav på gratis pendlerbolig så lenge hun formelt var folkeregistrert på boligen hun leide i Trondheim.

Hun påpeker at Stortingets administrasjon siden 2009 har praktisert reglene slik at ingen som disponerer bolig innenfor 40 km-grensen har krav på bolig.

Samtidig kritiserer hun administrasjonen for manglende informasjon om denne tolkningen:

«Så vidt jeg har brakt på det rene er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt Stortingsrepresentantene, eller medført endring av selve regelverket og endring av daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget», skriver Hansen.

Denne tolkningen innebærer at folkeregistrert adresse før en ble valgt inn på Stortinget ikke lenger gjelder som selvstendig grunnlag, skriver Hansen til sitt forsvar.

– Jeg ønsker ikke å kommentere på redegjørelsen til Eva Kristin Hansen, skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen til Aftenposten torsdag kveld.

Tar selvkritikk

Hansen tar likevel selvkritikk fordi hun ikke har gjort nok for å sikre at hun forsto regelverket korrekt.

«Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig», skriver hun.

Hansen tar også selvkritikk for at hun ikke innrapporterte boligkjøpet i 2014, slik rapporteringsskjemaeane fra Stortinget oppfordret til.

I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage», skriver hun.

Den avgåtte presidenten erkjenner at hun har brutt reglene og beklager situasjonen som har oppstått.

«Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker. Dette er smertefullt fordi det rammer Stortinget og alle som har virke her.»

Bodde «mye i Ski»

Hansen oppgir i brevet at hun har hatt pendlerbolig fra Stortinget helt siden hun ble valgt inn i 2005. Etter et samlivsbrudd leide hun en hybel i Trondheim som hun betalte månedlig leie for. Der bodde hun også da hun ble valgt inn på Stortinget.

I begynnelsen pendlet hun hjem til Trondheim fra stortingsleiligheten i Oslo. Så fikk hun seg ny kjæreste som hun giftet seg med i 2014. Hun kjøpte seg inn i mannens bolig i Ski samme år.

Slik forklarer Hansen at hun likevel ikke rapporterte boligkjøpet til Stortinget slik reglene krever:

«I oktober 2015 ble jeg hardt skadet og måtte etter dette gjennom flere omfattende operasjoner», skriver hun.

Først i 2017 sa Hansen fra seg pendlerboligen på Stortinget. Som Aftenposten tidligere har omtalt, skjedde dette to dager etter hun ble valgt inn som medlem av Stortingets presidentskap.

Hansen skriver at frem til dette hadde hun og mannen i praksis delt tiden mellom tre forskjellige steder. Motivasjonen var derfor å velge seg ett sted å slå seg til ro.

«Beslutningen om å melde flytting og si opp pendlerboligen var altså motivert av dette og private forhold, og hadde ikke med noen mistanke om at jeg hadde brutt noen regler til da.»

Sier hun ikke forsto at hun brøt reglene

Aftenposten har denne høsten avslørt en rekke ureglementerte forhold omkring politikernes pendlerboliger. En av disse avsløringen handlet om Hansens partikollega Tellef Inge Mørland.

Stortingsadministrasjonen var tydelig på at Mørland hadde brutt reglene fordi han fikk pendlerbolig fra Stortinget samtidig som han disponerte en bolig mindre enn fire mil fra Stortinget.

Hansen satt i presidentskapet da saken ble rullet opp. Både administrasjonen og daværende stortingspresident fikk en rekke kritiske spørsmål om saken.

Likevel holder Hansen fast ved at hun ikke før mandag denne uken forsto at hun hadde brutt reglene.

«Jeg har ikke hatt noen forestilling om at jeg har brutt regler før denne uken. Først da saken kom opp tidlig i denne uken, ble jeg klar over at jeg kunne ha tatt feil», skriver hun.

«Dette er en erkjennelse jeg har mottatt med sjokk fordi jeg ikke hadde tenkt tanken på at jeg kunne ha brutt reglene. Da jeg ble valgt som stortingspresident var jeg sikker på at jeg ikke hadde egne feil av denne typen i fortiden. Derfor har jeg heller ikke følt behov for å gjøre noe med min egen sak etter at andre representanters saker har kommet frem i mediene.»

Publisert: