Barneombudet vil revolusjonere barnevernet

Barneombud Trond Waage vil revolusjonere barnevernet for å sikre barnas beste. Waage vil at kommunenes ansvar må lovfestes i en egen lov og vil fjerne den kriminelle lavalderen.