Overdriv i gasskraftsaka

Sentrumspartia overdriv fokuseringa på gasskraftsaka, meiner SV, som fryktar at viktige miljøsaker kjem i skuggen av striden om gasskraftverk.