Samarbeid, med visse unntak

Det borgerlige flertallet i Stavangersamarbeider med Frp, uten at det skaper de helt store politiskekrusningene, med to unntak: Innvandring og kultur.