Kvinner velger deltid også etter småbarnsfasen

Selv etter småbarnsfasen velger over halvparten av kvinnene over 35 år å jobbe deltid. Det viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning om kvinner og jobb.