Krangler om passasjertelling

Norske rederier vil ha bort dagens påbud om at alle passasjerskip på overfarter som tar mer enn ti minutter, må rapportere passasjer-tallene sine til et sted på land før avgang. Sjøfartsdirektoratet forsvarer påbudet.