Mange barn gir høyere bidrag

Nye regler for betaling av barnebidrag blir vedtatt på nyåret. Men nye regler betyr ikke at mindre av lønna går med til å betale bidrag. For svært mange vil det bety det motsatte.