• Mattilsynet jobber med å sette opp en liste over sykdommer man mener det er forsvarlig å la dyreholder behandle selv med visse typer legemidler. Luftveisinfeksjoner hos smågris kan komme med på listen. Kristian Jacobsen

Bønder kan bli sin egen dyrlege, frykt for økt antibiotikabruk

Mattilsynet vil gi bønder utvidet adgang til å bruke legemidler i fjøset, i samarbeid med dyrlege. Veterinærer og leger frykter økt bruk av antibiotika og mer bakterieresistens.