Sp: - Regjeringen vil presse de små høyskolen til fusjon

De institusjonene som ikke ønsker fusjon skal presses inn i folden, mener Senterpartiet om regjeringens reform av høyere utdanning.