• Trusselsiktede mulla Krekar blir likevel ikke flyttet til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Krekar flyttes ikke til Kyrksæterøra

Trusselsiktede mulla Krekar blir likevel ikke flyttet til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Borgarting lagmannsrett har opphevet politiets vedtak om tvangsbosetting.