Sønderland hardt ut mot Forsand

Etter pinsens dødsulykke går Stavangerspolitimester Olav Sønderland hardt ut mot basehoppingen iKjerag.