Psykiatrien nærmere pasientene

I fremtiden vil behandlere i psykiatrien måtte fjerne seg fra ekspert-rollen og inngå et nærmere samarbeid med pasientene. Det blir en slags maktforskyvning.